denne side på dansk?

Create, Edit and Delete Pages in n-gen.net CMS.

On this page you will learn how to

 • Create a page in the database,
 • Edit a page in the database,
 • Delete a page from the database.

 

All three actions are handled from the same form which is explained below.

When you want to use the Page Handling tool you must start by logging on as  admin (level 3 user [Site Admin] or level 4 user [Site Owner]). Read more about  user levels and user handling...
On the Editor Ribbon click the encircled icon

On Admin's Cube click on this icon

After clicking on the icon this form will open :

 

Figure 01. The opening view of the Page Handling tool. Click on dropdown list   7  edit or create a new page.

The Page Handling tool always starts with the above view if it is called from the Cube or the Ribbon.

Explanation

  1  Page Handling Icon: This icon changes accordingly if you create, edit or delete a page. But it is always a link to Admin's Cube.

  2  Click this button to sort pages by ID # (default setting)

  3  Click this button to sort pages by Short Description.

  4  Click this button to sort pages by date.

  5  Click this button to toggle page sorting in ascending or descending order.

  6  Click this button to show/hide field #8, icon #9 and buttons #10, #11 and #12.

  7  Click this dropdown-list to select the relevant page. First item on the list is always Add a new page...
      If you select an existing page you can delete it by checking the "Delete Page" checkbox to the right of the dropdown-list.

  8  Field #8 shows an instruction video, dvs. videoen skifter hver dag, men gentages efter en måned.

  9  The Icon is a link to Todays hint on how to optimize your use of  n-gen.net CMS. Each hint takes 1 - 2 minuttes to read. There is 30 differnt hints.

 10  Click the button to visit the index of n-gen.net CMS Support site video tutorials. You need to register on n-gen.net CMS Support site to get access to the index.

 11  Click the button to open this page in a new tab / window.

 12  Click the button to learn more about the usage of the WYSIWYG Editor.

Create a page...

 • Select "Add a new page..." on the dropdown-list.

The page handling tool automatically switches to this form:

Figure 02. The form after selecting "Add a new Page" in the dropdown-list,   7 
 • Fill the fields according to below and click the button  Save New Page to publish your page on the internet.

 

 13  Klik på knappen for at gemme den nye side i databasens sidetabel. Bemærk at du kun kan gemme din side, hvis felt 15 er udfyldt og dropdown-listerne 17 og 20 har en gyldig værdi.

 14  Editor-feltet er pladsholderen for sidens indhold: Det er i Editor-feltet at du kan indsætte dine overskrifter (h1  - h6), din brødtekst med afsnit, dine billeder, grafer, lister, tabeller, videoer med videre. Bemærk, at du bør bruge dit n-gen.net CMS indbyggede stilhåndteringsværktøj (Style Manager) til at opsætte tekststørrelser, tekstfarver, skriftssnit (fonte). Derved undgår du at skulle ind på hver enkelt side, hvis du vil ændre f.eks. farven på links eller skifte fra én font til en anden.

 15  Beskrivelsesfeltet (Short Description) er et fritekstfelt, hvori du kan give en kort beskrivelse af siden. Feltet bruges til at identificere siden, når du skal vælge en side når sidehåndteringen åbner eller du vil skifte side. Se pkt.   7 . Endvidere er det beskrivelsesfeltets indhold, som viser siden titel i browseren, dvs. på selve fanen og på browser-vinduet på din proceslinje. Endelig er det indholdet af beskrivelsesfeltet, som danner "Freiendly URL", se også pkt.  22 . Væælg derfor en kort sigende beskrivelse, som giver mening for både dig og dit websites besøgende. Feltet skal udfyldes.

 16  "News Category" skyderen kan antage to værdier.
  = der er tale om en helt almindelig side. Denne indstilling er standardindstillingen.
  = der er tale om en side, der også kan vises i dit n-gen.net CMS nyhedsmoduls liste (/news.aspx).

 17  Sæt begrænsninger ("Restrictions") for adgangen til siden: På dropdown-listen er der tre valgmuligheder, som korresponderer til de forskellige brugerniveauer (user levels).
 

Som udgangspunkt vil de fleste sider nok være "Viewable by EVERYONE", men n-gen.net CMS giver dig mulighed for at afgrænse dine siders adgang, så brugere skal være (selv-)registrerede ("Only REGISTERED users") eller brugere skal være kendte af Admin ("Only AUTHORIZED users"). Det kunne være sider med roklubbens regnskaber, som kun medlemmer må kunne se, eller detaljer vedr. et privat socialt arrangement, klassekammeraternes løbsresultater eller andet indhold, som ikke skal være tilgængeligt for alle - heller ikke Googles søgerobotter. Sider mærket med "Only REGISTERED users") kan også ses af AUTHORIZED users, men ikke omvendt.
Bemærk at alle admins (niveau 3 bruger [Site Admin] eller niveau 4 bruger [Site Owner]) altid kan se indholdet af sider med begrænsninger. Der skal angives en værdi før siden kan gemmes.

 18  I feltet Page ID står der som udgangspunkt - N/A - når du opretteer en ny side. Det skyldes at siden først får tildelt et ID nummer når du klikker på kanppen Save New Page, se pkt.  13 . Årsagen til at siden ID først tildeles når du gemmer siden er, at hvis flere admins er ved at udarbejde en side samtidig, så overskriver de ikke hinandens sider. Når siden er gemt har den fået et unikt ID nummer, og ID nummeret vil stå i feltet, hvis du senere åbner siden igen for at redigere den. Feltet er "ReadOnly", hvilket betyder, at du ikke kan ændre feltets værdi.

 19   "Send users a link" afkrydsningsfelt bruges til automatisk at generer en mail til registrerede brugere med et link til siden. I mailen er der ud over selve linket også teksten fra beskrivelsesfeltet, se pkt.  15 . Funktionen er især nyttig hvis siden er en nyhed, som du vil informere registrerede brugere om, se også pkt.  16 .

 20   I feltet "Select Header" skal du vælge et sidehoved for din nye side. Under installation af n-gen.net CMS er der et Standard (Default) sidehoved (Header). Du kan frit modificere standard sidehovedet, så det passer til dine behov. Men enhver side skal have en angivelse af et sidehoved. Der er tale om en en-til-mange relation, så mange sider kan bruge samme header, men en side kan kun have én header. Du kan oprette så mange headere, som du ønsker. Det betyder også, at du kan lave en unik header til hver af dine sider, hvis du ønsker det.

 21   Feltet "Select Action" tillader dig med et enkelt klik, at gemme din side som en skabelon:

Hvis du vælger at gemme siden som skabelon ("Save as Template"), så gemmes siden ikke i databasens sidetabel, men i databasens skabelontabel. Dvs. at hvis du både vil gemme siden og bruge den som skabelon, så skal du først gemme siden ved klikke på Save New Page, se pkt.  13 . Derefter skal du åbne siden igen og så klikke på "Save as Template".
 

 

Hvis du allerede har gemt en side og åbner den igen, så har "Select action" feltet endnu en valgmulighed:

"Save as a new Page (Copy)" valget laver en nøjagtig kopi af din side, blot med et nyt ID nummer og et nyt tidsstempel. Øvrige felters værdi bliver kopieret. Beskrivelsesfeltet vil også have samme indhold, som den oprindelige sides beskrivelse. For overskuelighedens skyld bør du derfor hurtigst muligt gå ind og ændre beskrivelsen på enten kopien eller originalen, så du kan skældne de to sider fra hinanden.
Hvis du glemmer at klikke på Save New Page før du klikke på "Save as Template" går dit arbejde ikke tabt: Vælg blot "Add a New Page" i dropdown-listen, klik på skabelon (Template) ikonet i Editoren og vælg din nyligt tilføjede skabelon. Derved får du alt indholdet indsat i sidehåndteringsværktøjets Editor felt. Derefter udfylder du blot metadatafelterne og klikker på knappen Save New Page.

 

Rediger en eksisterende side

 • Når du vil redigere en eksisterende side, så vælger du blot siden på dropdown-listen, se pkt.   7  på figur 01. Derefter åbner dette skærmbillede:

Figur 03: Når du vil redigere en eksisterende side er alle felterne allerede udfyldte - og der er kommet flere felter til....
 • Som du ser er felterne nu udfyldt og der er kommet flere felter til. Du kan ændre værdierne i alle felterne undtagen Page ID, se pkt.  18 , og feltet "Friendly URL", se herunder.

 22  Feltet "Freiendly URL" dannes ud fra beskrivelsesfeltet (Short Description), se pkt.  15 , når du gemme siden første gang. Friendly URL er en alternativ måde, som du kan referere til siden på. I stedet for at skrive
ditdomæne.dk/index.aspx?id=1
for at linke til startsiden, så kan du vælge at skrive
ditdomæne.dk/?x=start
Du bør bemærke, at når Friendly URL dannes, så erstattes alle store bogstaver med små bogstaver og alle ikke-alfanumeriske karakterer (a - å, 0 - 9) inklusiv mellemrum erstattes med en bindestreg ("-" eller "hyphen"). Bemærk også, at hvis du ændrer din beskrivelse, så ændrer Friendly URL sig også. Så hvis du bruger Friendly URL som link, så vil dit link skulle rettes tilsvarende.
Ved at klikke på ikonet kopierer du Friendly URL til computerens klippebord, så du let kan indsætte det igen et andet sted.

 23  Knappen, der gemmer dine ændringer for siden i databasens sidetabel.

 24  Ved at markere afkrydsningsfeltet ændres teksten på knap  23  til Delete Selected Page, knappens farve skifter til rød og Editor feltet  14  skjules. Klikker du herefter på knap  23 , så sletter du siden.

 25  Feltet "Page Created" viser dato og tid for hvornår siden blev oprettet. Feltet er et "ReadOnly" felt, så du kan ikke manuelt rette i det.

 26  Feltet "Page Modified" viser dato og tid for hvornår siden sidst blev rettet. Feltet er et "ReadOnly" felt, så du kan ikke manuelt rette i det.

 27  Feltet "Modified by" viser hvilken bruger (admin), der sidst har redigeret siden. Hvis siden ikke tidligere har været redigeret efter oprettelsen, så viser feltet "Modified by" hvem, der oprindeligt oprettede siden. Feltet er et "ReadOnly" felt, så du kan ikke manuelt rette i det.

 28  Skyderen "Only Owner can Edit this page" kan antage to værdier: Når den er grøn, så betyder det, at kun den Admin / Webstedsejer, som ejer siden kan redigere eller slette siden. Det betyder, at hvis en Niveau 3 bruger (Admin) låser sin side, så kan hverken en anden Niveau 3 bruger eller en niveau 4 bruger (webstedsejer) redigere siden eller slette siden før den oprindelige sideejer har skiftet skyderen til "grå tilstand", dvs. slået funktionen fra.  

 • Når du har rettet værdierne i de forskellige felter, så skal du blot klikke på knappen Update Page, se pkt.  13  , for at publicere dine rettelser.

Slet en side...

 • Når du vil slette en side skal du blot vælge en side på dropdown-liste, jf. figur 01, pkt.   7 . Herefter åbner redigeringssiden, jf. figur 03.
 • Når du afkrydser felt  24  skifter knappen Update Page værdi til Delete Selected Page og knappens farve skifter til rød og Editor feltet  14  skjules:

Figur 04: Sletning af en eksisterende side...
 • Det eneste du skal gøre for at slette siden er at klikke på knappen Delete Selected Page for at slette siden, så klik på knappen og siden er slettet.

 

Når du har installeret n-gen.net CMS, så er databasens sidetabel helt tom. Men når først du har oprettet siden med ID nummer 1, så bliver den din startside og kan derfor ikke slettes. Du kan rette i den og fjerne alt indhold, men du kan ikke slette den (med mindre du sletter den med et tredjeparts databaseværktøj). Hvis du alligevel forsøger at slette siden med ID nr. 1, så ser du nedenstående billede:

Figur 05: Sletning af siden med ID nr. 1 er ikke mulig - knappen You cannot delete ID #1! er inaktiv!

Vær opmærksom på, at når først en side er slettet, så er der ingen "UnDo" funktion eller mekanismer til gendannelse af en slettet side.
[Den eneste mulighed for gendannelse af en slettet side, er hvis du har lavet en backup af sidetabellen med n-gen.net CMS databaseværktøj]

The Page Handling Tool is a combined form in which the fields control the behaviour and store the content of your "pages" in your n-gen.net CMS.
 

From at technically point of view...

n-gen.net CMS uses a robust OpenSource (free) MySQL database as a container for all pages on your website. This means that a page in n-gen CMS is not equal to an HTML file but reflects a record (a row in the matrix) of a database table.

In a simplified form the page table could look like this:
 
ID Description Page Content
1 Start Welcome
2 Page 2 My next page' content
3 Page 3 My third page' content
4 Page 4 My fourthpage' content
n ... ...

By querying the databasen about a specific ID it is possible to return exactly the record (row) in the page table that we want. By changing the value of the queried ID we can get another "page". We set the value of the ID by changing the URL (address) in the "QueryString" in the address field of the browser.

In example this URL will
yourDomain.com/index.aspx?id=1
display the page with the description "Start" and the content "Welcome".

In the same way this URL
yourDomain.com/index.aspx?id=2
will display the page with the description "Page 2" and the content "My next page".
...and so on...

 

 

 

 

 

 

 Related topics mentioned on this page:
 

Last updated 22-07-2023 16:18:33